top of page
Poročilo o
trajnostnem razvoju 
2019 - 2020

Z veseljem sporočamo, da so Hiške slovenske Istre v juniju 2017 prejele mednarodni certifikat Travelife Gold.

Prav tako so Hiške v istem letu vstopile tudi

 v zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN

združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Travelife je mednarodno priznana shema, ki promovira trajnostno delovanje in razvoj turistične industrije. Nastanitvene objekte in turistične operaterje spodbuja k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, razvoju dolgoročnih partnerstev in povezovanju z lokalno skupnostjo.

Trajnostna vizija pokriva okoljska vprašanja (spremljanje in zmanjševanje količine odpadkov, porabo energije, vode in škodljivih snovi), socialno tematiko, zadovoljstvo zaposlenih, človekove pravice, zaščito otrok, sodelovanje z lokalno skupnostjo, ter zaščito in promocijo tradicije, običajev in okolja, kjer delujemo.

"Trajnostni turizem zaobjema vse vidike trajnostnega razvoja: okoljsko, družbeno, gospodarsko in podnebno področje delovanja. Trajnostni turizem je torej odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev."
(UNWTO)

Pri vsakodnevnem poslovanju nas vodi okoljska, družbena in ekonomska odgovornost do gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti.

Zavezujemo se preko politike ohranjanja kakovosti, podpore lokalni skupnosti, politike do zaposlenih in politike varovanja okolja, da naše storitve izboljšujemo in skozi naše delovanje vključujemo lokalno skupnost, ohranjamo zadovoljstvo in izobraženost naših zaposlenih ter minimalno škodujemo okolju in mu skušamo izboljšati urejenost in čistočo.


POLITIKA VAROVANJA OKOLJA

Obvezali smo se, da delujemo v skladu z vsemi veljavnimi okoljskimi zakoni in predpisi, ugotavljamo posledice ukrepov, ki se nanašajo na varovanje okolja z namenom doseganja naših ciljev do boljše okoljske učinkovitosti in skrbeti, da redno pregledujemo naš napredek pri tovrstnih prizadevanjih. Prav tako bomo povabili svoje goste k sodelovanju.

Izpolnili smo že veliko ukrepov, kot na primer, da smo pri nakupu novih aparatov kupili energetsko varčne, zmanjšali porabo vode z namestitvijo perlatorjev in skrbeli za ustrezno ozaveščanje in učenje vseh zaposlenih. Prav tako smo namestili reducirni ventil na osrednjem vodovodnem dotoku in nakupili in zamenjali varčevalna svetila ter zmanjšali odplake s strogim ločevanjem vseh odpadkov, kot so steklo, papir, plastika in biološki odpadki.


POLITIKA ZAPOSLENIH

Ljudje so ena najpomembnejših prvin poslovnega procesa, zato veliko pozornosti namenjamo njihovemu znanju, kompetencam in varnemu delu, kot se prav tako držimo naše politike zaposlenih.

To dosegamo in posledično vpeljujemo politiko  preko našega spoštovanja, nudenja pravične plače v skladu z zakonom minimalne plače v Republiki Sloveniji, jim nudimo ustrezna izobraževanja in usposabljanja, ter jih ne diskriminiramo, bodisi na osnovi spola, starosti, etničnosti, verski pripadnosti, spolni usmerjenosti oz. na katerikoli drugi način. Zaposleni so prav tako seznanjeni s svojimi pravicami in se na delovnem mestu počutijo varne, ter so ustrezno seznanjeni in vključeni v trajnostni način poslovanja za doseganje zastavljenih ciljev delovanja.


PODPORA LOKALNE SKUPNOSTI

Pomembna nam je vsakodnevna izkušnja, ki vsestransko pripomore k dvigu kvalitete bivanja vseh nas. Prav to zadovoljstvo je predpogoj, da turist, ki obišče naše kraje doživi pozitivno izkušnjo, se počuti dobrodošlega in se z veseljem vrača na našo destinacijo. Zaradi tega se trudimo in vlagamo v lokalno skupnost in se zavezujemo k podpori lokalne skupnosti, ter stremimo k skupnemu razvoju. Sovaščanom nudimo tudi popust pri nastanitvah svojih sorodnikih in prijateljih. Vse lokalne proizvajalce še posebej izpostavljamo in predlagamo gostom njihov obisk ter uredimo tudi degustacije.


POLITIKA OHRANJANJA KAKOVOSTI

Kvaliteta je pomembna pri našem poslovanju, saj cenimo goste in si želimo, da se z veseljem vračajo k nam. Trudimo se, da so naši gostje deležni storitev, ki jih pričakujejo in da presežemo njihova pričakovanja ter se posledično držimo ukrepov, kot na primer zbiranje in spremljanje mnenj strank, usposabljanje in razvoj vseh zaposlenih in redno spremljanje povratnih informacij ter ustrezno ukrepanje. Skušamo doseči izboljšave na področju zagotavljanja kakovosti in slediti primarnemu cilju tj. zadovoljstvo gostov.

Politika do
zaposlenih
Podpora
lokalni
skupnosti
Politika varovanja okolja
Politika
zagotavljanja kakovosti
bottom of page